ΠΡΟΦΙΛ

H Geopolis SA είναι μια ελληνική εταιρεία που παρέχει στην Ελληνική αγορά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα ολοκληρωμένες λύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία. 

Ιδρύθηκε το 2002 από στελέχη εμπορικών εταιρειών με σκοπό στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε κάθε τομέα λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Πρώτος τομέας δραστηριοποίησης ήταν η κατασκευή εταιρικών χώρων και ο εξοπλισμός αυτών με κάθε απαραίτητο υλικό για την απρόσκοπτη λειτουργία τους, ξεκινώντας από τη κτιριακή υποδομή, την κατασκευή δικτύων, την τοποθέτηση τηλεφωνικών κέντρων και φαξ, τον εξοπλισμό με Η/Υ, την προμήθεια και προσαρμογή λογισμικού την δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδων και την προβολή της δραστηριότητας.

Οι παραπάνω δραστηριότητες πλαισιώθηκαν από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης, και την κάλυψη αναγκών καθημερινής λειτουργίας (μηχανογραφικά έντυπα, αναλώσιμα, κτλ ) και την προώθηση προϊόντων συνεργαζομένων εταιρειών.

Σήμερα συγκεντρώνοντας την εμπειρία των περασμένων ετών λειτουργεί ως φορέας πλήρους εξυπηρέτησης του πελάτη είτε αυτόνομα είτε μέσα από συνεργασίες με εξειδικευμένες ανά τομέα εταιρείες, πάντα με στόχο την στην ολική εξυπηρέτηση του πελάτη στο χαμηλότερο δυνατό κόστος με αυστηρή προσήλωση στο αυξημένο επίπεδο ποιότητας. 

www.geopolis.gr