ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

Η παγκόσμια αγορά εισήλθε σε ύφεση στις αρχές του 2000. Κάθε εταιρεία με μακροχρόνιο σχεδιασμό προχώρησε σε αναζήτηση λύσεων και μεθόδων για μείωση του κόστους λειτουργίας τους και την αύξηση των πωλήσεων τους με ελάχιστο ρίσκο, ώστε να αυξήσουν την κερδοφορία τους.

Οι συνθήκες της αγοράς ευνοούν πλέον την εμφάνιση εταιριών που λειτουργούν ως business aggregators, εταιριών δηλαδή που λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα στις εταιρίες και στη στοχευόμενη αγορά τους.

Συνδυάζοντας την γνώση, την εμπειρία και τις διασυνδέσεις των στελεχών της, με τη δύναμη του εμπορικού της συνεργάτη στο «παιχνίδι» για την αύξηση της κερδοφορίας, η GEOPOLIS SA, ως business aggregator, προσφέρει διευρυμένες υπηρεσίες στη στοχευόμενη αγορά των εμπορικών συνεργατών της.